Rosengren går till Stenbecksfären

Den före detta socialdemokratiske näringsministern Björn Rosengren är från och med måndagen anställd som rådgivare hos Stenbecksgruppen med företag som MTG, Tele2, Metro och bland andra tv-kanalerna TV3 och ZTV. Rosengren fick erbjudandet tidigare i höst och ser inget problem med att gå över till det privata näringslivet, och någon karenstid för avhoppade ministrar finns inte.
Björn Rosengren säger att han kommer att ha stor nytta av kunskaperna han fått som näringsminister i sitt nya jobb. – Jag tycker att jag har ganska bred erfarenhet inom de frågor som handläggs utav de bolag som finns inom Stenbecksfären, säger Rosengren. Kommer du direkt ha nytta av de områden som du har jobbat med på senare tid som näringsminister? – Ja, det får jag väl hoppas att jag kommer att ha. Hur fick du jobbet? blev du handplockad? – Jag blev tillfrågad efter valet om jag ville ha detta jobb och jag tackade då ja till detta? Kommer det inte litet väl snabbt att du går över till andra sidan så att säga? – Jag vet inte om man ska säga ”andra sidan”, jag tycker att det är bra om vi hade fler politiker som gick till näringslivet, och dessutom fler från näringslivet som gick till politiken. Det tycker jag bara skulle vara utvecklande för det svenska samhället, säger han. Om man ser på riksbankschefen till exempel är han ju tvungen att vara i karantän i ett helt år innan han får ta ett nytt jobb. – De reglerna har vi ju inte i Sverige. Jag har ju jobbat inom ett väldigt vitt område. Det skulle i princip innebära att jag inte skulle kunna ta något jobb inom ett år. Jag tycker inte att den känsligheten föreligger här utan här är det ju mer att jag är en rådgivare, där jag ger råd i olika frågor, där jag öppnar dörrar, säger Björn Rosengren som också får frågor om sin lön men inte vill säga vad han får utan konstaterar bara: – Jag klagar inte. Det är en bra lön, om jag säger så. Regeringen ställer inga krav Det finns ingenting som hindrar Björn Rosengren från att ta jobbet som rådgivare åt Stenbeckssfären. Som arbetsgivare ställer regeringen inga krav på sina ministrar efter det att de har slutat. Givitvis får de inte avslöja sekretessbelagada uppgifter, såsom försvarshemligheter eller saker som kan störa relationen till andra länder, eller som kanske kan gälla i Rosengrens fall - att avslöja yrkeshemligheter till exempel om något företag begär statsbidrag och i ansökan avslöjar uppgifter som kan vara nyttiga för konkurrenter. Här handlar det om moraliska överväganden för de ministrar som går till nya jobb, det vill säga vad de väljer att säga eller inte. Regler finns för riksbankschefen Annat är det för den avgående riksbankschefen. Han har ett års karens när anställningen upphör. Kommer det ett jobberbjudande under karenstiden avgör riksbanksfullmäktige om han får ta det eller inte för att undvika att känslig information hamnar i orätta händer. Liknande avtal om karens är också vanliga på andra håll inom finansmarknaden, men ministrar som Björn Rosengren och andra är alltså fria att ta vilka jobb de vill.
Erik Ridderstolpe och Mari Forssblad