Bankrestriktioner hävda i Argentina

I Argentina upphävdes på måndagen de bankrestriktioner, som det senaste året hindrat människor från att fritt förfoga över sina sparpengar. Hur skulle det gå? En del befarade att bankerna skulle tömmas och att pengarna i stället skulle användas för att köpa dollar.
En äldre man i en lite sliten kostym står först i kön och väntar på at banken ska öppna. Bankerna kommer aldrig mer att återfå folks förtroende, säger han och de andra i kön nickar instämmande. Det var för nästan exakt ett år sedan som bankrestriktionerna infördes. Men åtgärden gav snabbt upphov till så omfattande och ihärdiga protester, att den dåvarande presidenten tvingades avgå. Och sedab dess har Argentina befunnit sig i permanent ekonomisk och politisk kris. men den massrusning till bankerna osm många väntat idag uteblev. Det v ar köer här och där, men ingenting uppseendeväckande. Och det var långt ifrån alla som köade för att ta ut sina pengar. En del stod där föär att göra insättningar. Mannen i den slitna kostymen förklarar att upphävandet av restriktionerna idag egentligen inte betyder särskilt mycket. Redan tidigare, förklarar har, kunde man komma åt sina pengar genom att betala en extra avgift till privata bankirer som löste in ens checkar. Dessutom betalar bankerna, sedan några månader tillbaka, så höga räntor att det idag vore en dålig affär att ta ut sina pengar. Regeringen tog därför ingen större risk när man beslutade att upphäva bankrestriktionerna. Men att kaoset uteblev idag innebär ändå inte att situationen i Argentina kan beskrivas som normal. Däremot kanske man kan säga att den den är lite mindre onormal än för några månader sedan.
Lars Palmgren, Buenos Aires