Kvinnonätverk får fortsatt stöd

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med länets tretton kommuner beslutat att stödja ÖstGöta Resurscentrum ytterligare ett år.
ÖstGöta Resurscentrum, som består av Länsstyrelsen och länets kommuner, har under fem års tid arbetat för att särskilt stödja kvinnor som arbetar i nätverk. Man har hittills delat ut nästan 1,6 miljoner kronor i stöd till ungefär ett 60-tal kvinnliga nätverk.