Kampanj mot droger

Det finns en tendens till ökad droganvändning i Kalix och därför drar kommunen igång en omfattande kampanj där syftet är att få vuxna oxch ungdomar att bry sig mer om drogernas baksida.
Kommunen satsar 350 000 kronor det första året och Länsstyrelsen lika mycket. I kampanjen, som börjar i januari, deltar även polis, näringsliv och idrottsförbund på orten.