Ungdomsledarpris och kulturpris utdelat i Hylte

Hylte kommun har idag delat ut årets ungdomsledarpris och kulturpris.
Ungdomsledarpriset delas mellan prästen Olof Ringdal och skogsmästaren Sören Kabell i Unnaryd. Kulturpriset går till Herbert Bengtsson, cirkusdirektör för Cirkus Olympia i Drängsered. Prissumman är på 6000 kronor.