Stipendium för hjärnforskning

Linköpingsforskaren Maria Engström får 250 000 kronor för att kartlägga hjärnans funktioner så att operationer av hjärntumörer ska bli säkrare.
Det verktyg hon använder är så kallad funktionell MR, bilder tagna med magnetkamera. Sådana studier är helt oskadliga för de försökspersoner som deltar. Stipendiet kommer från Hjärnfonden.