Invandrarföretagare får stöd av Almi

Efter en trög start har nu ett samarbetsprojekt mellan Almi Företagspartner och Internationella Företagarföreningen för att hjälpa invandrarföretagare i Halland skjutit fart.
15 invandrarföretag har hittills fått hjälp att förverkliga affärsidéer, ta kontakt med banker eller förstå den svenska byråkratin. Internationella Företagarföreningen, med regionkontor i Göteborg, har som mål att öka invandrarföretagarnas kunskaper om att driva företag i Sverige.