Flyglinje Jönköping-Malmö?

Jönköping Flygplats studerar möjligheterna att eventuellt starta en flygförbindelse mellan Jönköping och Malmö.
Med hjälp av kommunens näringslivsavdelning undersöker nu flygplatsen intresset bland företag och myndigheter. Det handlar bland annat om att ta reda på i vilken utsträckning företagen i området har affärskontakter i Malmöregionen. Finns det ett intresse bland företagen är det exempelvis möjligt att Skyways linje mellan Örebro och Malmö gör en mellanlandning i just Jönköping.