Reci fortsätter sin verksamhet som vanligt

Miljödomstolen har nu bestämt att Reci Industrier i Halmstad tills vidare ska få lossa och lasta fartyg och rengöra cisterner oavsett vilket håll det blåser från.
Länsstyrelsen har tidigare bestämt att den lukt som sprids över stora delar av Halmstad av den verksamheten inte är acceptabel. Men nu får alltså avfallsföretaget återuppta verksamheten som vanligt i väntan på Miljööverdomstolens beslut.