Ny kampanj för tryggare anställningar för unga

Nu startar Ung Vänster i Värmland en kampanj med syftet att förbättra anställningstryggheten för unga.
Timmar, vikariat och visstidsanställningar blir allt vanligare bland unga på arbetsmarknaden. Av LO:s kvinnliga medlemmar mellan 16 och 24 år arbetar närmare hälften i så kallade osäkra anställningsformer. Ung Vänsters kampanj ska pågå i fyra orter i länet: Karlstad, Kristinehamn, Arvika och Grums.