Flest flyktingar i EU till Sverige

I Sverige har många fler sökt asyl under de nio första månaderna i år än under samma tid förra året, visar uppgifter från FN:s flyktingkommissariat UNHCR, men i Europa totalt har antalet asylsökande minskat.
Sverige har hittills i år haft den största ökningen av asylsökande bland EU-länderna. Närmare 8 500 fler har i år sökt skydd här jämfört med förra året. Det innebär en ökning med 45 procent. De är framförallt människor från Irak, de forna Sovjetstaterna och forna Jugoslavien som söker sig hit. Också EU-landet Österrike och Norge och Schweiz som inte är med i EU, har märkt en rejäl ökning i år. Få till Danmark Men strömmarna av människor fördelar sig ojämnt i Europa. Till länder som Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien har allt färre sökt sig i år och sammantaget för hela Europa har inströmningen minskat med sex procent. Migrationsverket anser att det är EU-samarbetet Schengen med fri rörlighet och Öresundsbron som gör det möjligt för många att ta sig hit via andra EU-länder som Italien, Grekland och Spanien och på så sätt komma till ett mottagande som är betydligt mer generöst än i övriga EU. Lättare att ta hit familjen Chanserna att kunna ta hit resten av sin familj och återförenas är också mycket större i Sverige jämfört med flera andra EU-länder. Överläggningarna mellan ministrarna att hitta ett gemensamt system har hittills gått trögt men målet är att det ska vara klart år 2004. Uppenbarligen anser Migrationsverket att de som kommer har allt sämre skäl för sina ansökningar om skydd: åtta av tio får numera nej till att stanna här jämfört med sex av tio för några år sedan. Av dessa är det få som får flyktingstatus enligt Geneve-konventionen.
Alice Petrén