Wäreborn Schultz landstingsdirektör i Jämtland

Landstingets biträdande landstingsdirektör och informationsstrateg Charlotte Wäreborn Schultz blir ny landstingsdirektör i Jämtland. Hon tillträder sin nya befattning den förste mars nästa år.