”Tomma hus kan bli flyktingbostäder”

Tomma hyreshus som hotas av rivning skulle kunna bli flyktingbostäder. Det tycker migrationsminister Jan O Karlsson. Han diskuterar nu med integrationsminister Mona Sahlin möjligheten att dra in ett bidrag som avfolkningskommuner får för att bli av med tomma hyreshus, för att påverka kommunerna att använda husen istället för att riva dessa.
– Vi måste titta om det är lämpligt att på varje punkt betala ut bidrag för att riva lägenheter, som inte kan hyras ut, i stället för att använda dem för flyktingar som behöver dem, säger migrationsministern. Det är en av många olika uppslagsändar som regeringen för närvarande fullföljer. På det sättet avser jag att hjälpa Migrationsverket i deras svåra uppgift att den här nödsituationen. Omkring 30 000 lägenheter i landet står tomma. Statens planerar att bidra med tre miljarder kronor genom statens bostadsnämnd för att få dessa rivna. Problem till flyktingboende Regeringen har samtidigt också problem med att hitta boende till flyktingarna. Därför diskuterar alltså Jan O Karlsson med Mona Sahlin om att ta bort rivningsbidraget. Något färdigt förslag finns ännu inte, och Jan O Karlsson vill inte säga mera med hänvisning till att han är på resa. Migrationsverket försöker nu hitta boende till flyktingarna genom att få flera kommuner att ta emot en flytande bostadsplattform för flyktingar. KU-anmäld för ministerstyre Det har Jan O Karlsson sagt att han inte vill, och eftersom en svensk minister inte får lägga sig i detaljerna i hur en myndighet arbetar har det retat Migrationsverket. Karlsson kommer också att KU-anmälas av minst två partier för misstänkt ministerstyre. Själv säger han att han kommer fortsätta att hjälpa verket att lösa problemet med hur flyktingarna ska kunna tas emot. – Det är min skyldighet att i samhällsdebatten klargöra den inställning som regeirngen har till dessa frågor. Det har jag gjort. Det är naturligtvis inte fråga om ministerstyre. Det är tvärtom fråga om att jag nu har uppfyllt min plikt som migrationsminister.
Fredrik Furtenbach