"Andra orsaker bakom uteslutning"

Den moderate politikern Bengt Olof Dike som i helgen uteslöts ur partiet håller inte med om att orsaken till att han tvingats lämna moderaterna är att han skadat partiet under flera år.
Beng Olof Dike säger att det verkliga skälet till att han uteslutits är han riktat kritik mot att kyrkopolitiker i Norrköping fått ut arvoden utan att redovisa löneavdrag från arbetsgivaren. Han tillägger att det också är en inre splittring inom moderaterna som gjort att han tvingats bort.