Vargskytt riskerar åtal

Polisens utredning om den varg som sköts på Gräsö i augusti är klar och den lantbrukare som sköt vargen riskerar nu åtal.
Som Upplandsnytt tidigare berättat så har många djurägare i Uppland haft stora problem med varg som rivit får och annan boskap under sommaren och hösten. Två vargar har skjutits under oklara omständigheter, en i trakterna av Tierp och en på Gräsö. Utredningen kring vargen i Tierp är nedlagd men i fallet på Gräsö kvarstår misstanken om brott mot jaktlagen Sen 1991 har man fått skjuta varg bara om man har tillstånd av Naturvårdsverket men sen ett år tillbaka kan man som ägare eller vårdare av tamdjur enligt jaktförordningen också ha rätt att skjuta varg. Villkoren är att vargen rivit djur tidigare och att det finns skälig anledning att befara ett nytt angrepp. Dessutom måste vargen skjutas i omedelbar anslutning till angreppet. Det är med stöd av den här ändringen som lantbrukaren på Gräsö ansåg sig ha rätt att skjuta vargen och det är första gången i Sverige som man hänvisat till den nyinförda paragrafen. Men efter att polisen nu utrett fallet anser man att misstanke om brott fortfarande kvarsår och lantbrukaren som sköt vargen kommer i veckan att delges utredningen säger Errol Coleman miljöpolis i Uppsala. Innan åklagaren beslutar om det blir åtal eller inte har lantbrukaren och hans försvarare möjlighet att komma in med kompletterande synpunkter. Beslut om åtal tas tidigast om några veckor och varken åklagare eller polis vill idag kommentera fallet närmare.