Bättre samhällsplanering i länet med nya kartor

De nya kartor som ska tas fram av Statens Geologiska Undersökning, SGU, över länet efter sommarens flygningar kommer att ge bättre underlag vid samhällsplanering och de kan också bidra till förbättrad hälsa, enligt SGU. Och det genom bättre och mer detaljerade kunskaper om bergrunden och om radioaktiva ämnen som finns där.
Det var i somras, som SGU genomförde flygningar på bara 60 meters höjd över Kronobergs län för att fram nya, förbättrade kartor. I vår kommer sedan omkring 10 personer att genomföra geologiska undersökningar i länet för att ta fram en så kallad berggrundsgeologisk databas över länet, och helt klart blir projektet 2005.