Skolverket säger nej till ny friskola

Skolverket säger nej till Globalskolans begäran om bidrag för att starta upp en friskola i Jönköping.
Globalskolan vill starta en gymnasieskola i samarbete med olika invandrarorganisationer i kommunen. Men Skolverket skriver att Globalskolans ansökan är ofullständig och att huvudmannen verkar sakna grundläggande kunskap kring dom regler som ska styra en gymnasieskola.