Avslag för fiskeprojekt på Gotland

Kommunstyrelsen beslut att avslå ansökan om pengar till projektet Fiskehamn Gotland steg 1, förvånar fiskekonsulenten Rolf Gydemo på Länsstyrelsen. Han tror att avslaget beror på ett missförstånd hos kommunstyrelsen.
Projektet syftar till att utveckla den gotländska fiskenäringen, bland annat genom Fiskehotellet i Ronehamn där ett företag med 5-6 arbetstillfällen etableras. Enligt kommunalrådet Brittis Bentzler (v), grundades avslaget på en osäkerhet kring hur projeketet påverkas av regeringens beslut om ett stopp för torskfisket. Hon medger att kommunens beslutsunderlag inte varit fullständigt, eftersom tanken på att utveckla andra fiskeslag än torskfisket inte fanns med i underlaget.