Utjämning av kommuners LSS-kostnader utreds

Kostnaderna för åtgärder enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade, ska fördelas jämnare bland landets kommuner. Det föreslår en kommittée i ett betänkande till kommunminister Lars-Erik Lövdén. I praktiken skulle det innebära att 148 kommuner i landet skulle få bidrag och att 141 skulle få betala till utjämningssystemet. Hultsfreds kommun, som har höga LSS-kostnader, skulle till exempel få ett bidrag på närmare 25 miljoner kronor per år från 2004.
Här länet skulle ett sådant system innebära en vinst för 10 av 12 kommuner, bara Vimmerby och Oskarshamn skulle få betala till andra kommuner. Förslaget om utjämning av LSS-kostnaderna ska nu ut på bred remiss, skulle systemet införas kan det ske först i april 2004.