Transporter Sverige-Norge blir enklare

Transporter till Sverige från Norge kan slippa att stanna vid tullkontoren från och med nästa år. Det är innebörden av en uppgörelse som väntas bli klar på tisdagen mellan svenska och norska tullen. Tusentals svenska - och norska - företag kan därför få betydligt lättare gränspassager.
– Det här är väl egentligen det första exemplet som jag känner till i alla fall att man kan passera en yttre gräns in i unionen utan att behöva stanna vid den gränsen, säger Göran Ekström som är överdirektör inom svenska Tullverket. När en lastbil ska till Sverige från Norge och passerar gränsen med varor på flaket, måste transporten registreras i tullens dataregister. Därefter får lastbilschauffören en stämpel och kan sedan åka vidare. Idag kan väntan bli flera timmar Proceduren tar några minuter, men oftast är det köerna som är det stora bekymret, som gör att chaufförerna i värsta fall kan få vänta i flera timmar, men nu ska detta bli ett minne blott för de flesta svenska företag som handlar med Norge. Förklaringen är helt enkelt att den svenska tullen litar på att företag sköter sina tullrutiner, och därför kan de flesta få slippa besöka tullkontoret när gränsen passeras. – I stort sett alla svenska företag är ju hederliga och vill göra rätt för sig, så att det är ju inget stort problem. Vad det handlar om är att se till att det inte sker misstag, oavsiktliga misstag, i uppbörd och in- och utförsel till och från Sverige, säger Göran Ekström. Krav: att företaget är godkänt av tullen Det enda kravet för att få slippa att gå in på tullkontoret är att företaget är godkänt av tullen, något som nästan alla företag skulle kunna bli eftersom tullrutinerna vid de svenska företagen anses vara så pass bra. – Vi kommer att utforma kontrollerna genom att vi kvalitetssäkrar företagens tullrutiner så att vi övertygar oss om att de här tullrutinerna fungerar, säger Göran Ekström. Sverige är Norges viktigaste handelspartner. Svensk export till Norge uppgick till cirka 70 miljarder svenska kronor 2000. För att underlätta ännu mer för svenska och norska företag ska alltså mycket av pappersexercisen bort. Ingen sägs upp Ingen som har skött det här vid tullens gränsstationer ska dock sägas upp, säger man, utan istället ska tullen inrikta sig på att kontrollera vad som egentligen döljer sig bakom bokstäverna på tullhandlingarna på det som alltså smugglas in i landet, säger Göran Ekström. – Vi planerar inte just nu i alla fall några reduktioner av personalen vid norska gränsen. Sedan ska jag samtidigt säga att vi lever ju i en föränderlig värld och vi måste ju ständigt anpassa vår organisation till omvärldsförändringar. Just nu planerar vi inte några neddragningar vid norska gränsen. Dessutom är det ju så att vi ska förstärka vårt gränsskydd, så vår förhoppning är ju ändå att vi ska ha kvar den personal vi har, säger Göran Ekström.
Johan Wangström