Musharaff höll viktigt tv-tal

Pakistans president Pervez Musharraf hölll på onsdagskvällen ett TV-tal till nationen. I talet försökte den uniformsklädde förre generalen förklara hur han tänker hanter terroristkrisen - både internt och i relationerna med USA.
Musharraf sa att landet inte befunnit sig i en så kritisk situation som nu sedan kriget mot Indien 1971. Han vädjade till befolkningen om att lita på presidenten och tillade samtidigt att det inte finns några opertionsplaner för militära aktioner. Men - sa Musharraf - om inte Pakistan samarbetar med USA nu, så hotas också landets atomvapenprogram.