Fiskhandeln märker inte ordentligt

Fiskhandeln lever inte upp till de krav på ursprungsmärkning, som började gälla den 1 januari år. Den första större kontrollen ute i butikerna, som just nu blivit klar vid miljöförvaltningen i Göteborg, visar nämligen att det är få handlare som märker upp fisken på det sätt som är tänkt för att hjälpa konsumenterna att handla rätt.
– Jag tittar så att de har tillräckliga upplysningar ut mot kund. Det ska stå handelsbeteckning, som till exempel är torsk, och sedan ska det stå var fisken är fångad, med begripliga ord, alltså Nordost-atlanten till exempel, säger livsmedelsinspektör från Gunilla Lundblad Persson från miljöförvaltningen. Vid en genomgång i september i Göteborg på 28 säljställen runt om i staden var det bara två som hade korrekt märkning och dokumentation. Mer dioxin i fisk i Sverige Sveriges regering fick ett undantag från EU:s strängare regler om hur mycket miljögifter det får finnas i fisken som säljs. Det innebär att fisk som är förbjuden på andra EU-länders matbord för att den innehåller för höga halter dioxin får säljas i Sverige, med motiveringen att vi i Sverige följer de kostråd som finns, att kvinnor i barnafödande ålder vet om att de inte ska äta fet Östersjöfisk, framför allt lax och strömming, oftare än en gång i månaden. Det blir dock svårt, om man inte vet varifrån fisken kommer. Konsumentminister Ann-Christin Nykvist tycker även den bristande märkningen är allvarlig för att den gör det svårare att handla ekologiskt. – Med tanke på den diskussion som finns om fiskbestånden tror jag att många konsumenter efterfrågar den här informationen, säger Ann-Christin Nykvist. Vem har störst möjlighet att påverka att den här märkningen kommer till stånd som den ska? – Ja, det är handeln som ska se till att den här märkningen fungerar, så det ligger ett stort ansvar hos handeln, men givetvis är det också så att om konsumenterna efterfrågar den här informationen, sätter ett tryck på sin handlare och också byter butik om man inte får informationen har konsumenterna också möjlighet att utöva ett väldigt stort inflytande.
Kristina Hedberg, Ekot i Göteborg, och Alexander Norén, P3 Folkradion

Mer om detta i tisdagens P3 Folkradion kl 12.03.