Mer handel på börsen

Aktieomsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till i snitt 10,9 miljarder kronor per dag under november. Totalt uppgick aktieomsättningen till 230 miljarder kronor. I oktober omsattes aktier för 216 miljarder.