Björn Rosengren får nytt jobb

Den före detta socialdemokratiske näringsministern Björn Rosengren är från och med måndagen anställd som rådgivare hos Stenbecksgruppen med företag som MTG, Tele2, Metro och bland andra tv-kanalerna TV3 och ZTV. Rosengren fick erbjudandet tidigare i höst och ser inget problem med att gå över till det privata näringslivet, och någon karenstid för avhoppade ministrar finns inte.
- Jag tycker att jag har ganska bred erfarenhet inom de frågor som handläggs utav de bolag som finns inom Stenbecksfären, säger Rosengren. Kommer du direkt ha nytta av de områden som du har jobbat med på senare tid som näringsminister? - Ja, det får jag väl hoppas att jag kommer att ha. Hur fick du jobbet? blev du handplockad? - Jag blev tillfrågad efter valet om jag ville ha detta jobb och jag tackade då ja till detta. Kommer det inte litet väl snabbt att du går över till andra sidan så att säga? - Jag vet inte om man ska säga "andra sidan", jag tycker att det är bra om vi hade fler politiker som gick till näringslivet, och dessutom fler från näringslivet som gick till politiken. Det tycker jag bara skulle vara utvecklande för det svenska samhället. Om man ser på riksbankschefen till exempel är han ju tvungen att vara i karantän i ett helt år innan han får ta ett nytt jobb. - De reglerna har vi ju inte i Sverige. Jag har ju jobbat inom ett väldigt vitt område. Det skulle i princip innebära att jag inte skulle kunna ta något jobb inom ett år. Jag tycker inte att den känsligheten föreligger här utan här är det ju mer att jag är en rådgivare, där jag ger råd i olika frågor, där jag öppnar dörrar, säger Björn Rosengren.
Erik Ridderstolpe, intervjuade