Avtal om vapenvila i Burundi

Ett avtal om vapenvila har träffats i Burundi och har undertecknats av landets president, Pierre Buyoya, och företrädare för hutugerillan. Det skedde vid en ceremoni i Arusha i Tanzania. Också Uganda och Sydafrika skrev på avtalet som slutförhandlades på ett östafrikanskt toppmöte. Avtalet om vapenvila i Burundi är det första mellan regeringen och den största gerillagruppen sedan inbördeskriget började 1993 - ett inbördeskrig som har krävt 300.000 människoliv.