Norska läkare ger dödshjälp

Var femte norsk narkosläkare medger att de någon gång har gett AKTIV dödshjälp till svårt sjuka patienter. Det framgår av en undersökning bland norska läkare som har gjorts vid Universitetet i Oslo och som publiceras i tidningen Aftenposten.
Om man ser till samtliga norska läkare så är det en procent som säger att de har gett aktiv dödshjälp, till exempel i form av en injektion. Norges hälsominister, Dagfinn Höybråten, säger att resultatet är oacceptabelt. Norsk lag medger under inga omständigheter aktiv dödshjälp, säger hälsoministern.