Viktigt rön om hur ledgångsreumatism uppstår

En forskargrupp i Lund har för första gången identifierat en gen som kan spela en viktig roll för uppkomsten av ledgångsreumatism. Upptäckten ifrågasätter tidigare etablerade uppfattningar om reumatism, skriver Svenska Dagbladet.
Den aktuella genen har vid djurförsök producerat ett protein som i sin tur har satt igång en reumatisk reaktion i lederna på djuren. Professor Rickard Holmdahl, som leder forskarlaget, säger att generna inte bestämmer ensamma utan att ledgångsreumatism utvecklas i samverkan mellan gener och miljöfaktorer.