Orsa hoppas på EU-pengar till designcenter

Orsa kan få EU-pengar till ett kultur- och designcenter. Projektet kostar 30 miljoner kronor, och på torsdag avgör EU:s strukturfondsdelegation om Orsa kan få bidrag till satsningen.
På torsdag avgör EUs strukturfondsdelegation om det blir pengar till ett kultur- och designcenter i Orsa. Totalt kostar projektet 30 miljoner kronor och medfinansiär är det privata byggföretaget Byggpartner. - Att det redan nu finns en entreprenör som gått in i projektet trots att en upphandling inte genomförts beror på att det är ett villkor för att få EU-bidrag att en privat aktör går in med 40 procents finansiering, säger Orsa kommuns näringslivschef Ola Granholm. Om projektet blir av genomförs en upphandling och då kan andra byggföretag lämna anbud på samma villkor som Byggpartner, alltså att man går in med minst 12 miljoner kronor i finansiering.