FN väntar på Iraks vapenförteckning

Senast på söndag ska Irak ha lämnat över sin förteckning över eventuella massförstörelsevapen till FN. På måndagen ökade USA:s president Bush trycket mot Irak ytterligare.
Det har av flera bedömare betecknats som dokumentet som avgör om det blir krig eller inte. En sak tycks i alla fall stå klar; redovisningen kommer in i tid. Iraks FN ambassadör säger att den överlämnas redan på onsdag och förklarar att den inte innehåller några överaskningar. Bagdadregimen vidhåller alltså att den inte har tillgång till några massförstörelsevapen. Bland FN diplomater och i Bushregeringen spekuleras nu i vad irakierna trots allt kommer att redovisa. Det talas om en omfattande rapport. En FN-källa säger till Ekot att det kan röra sig om dokument på tusentals sidor på arabiska, som det kommer att ta veckor för FN och andra att gå igenom. Där väntas irakierna bland annat redovisa tidigare vapenfabriker och fabriker som kan användas både civilt och militärt. men alltså inget nytt som bryter mot FN:s resolutioner. Frågan är då hur USA kommer att reagera. Ett eventuellt omfattande dokument är inget som bryter mot den senaste FN-resolutionen. Men den amerikanska ledningen har ju redan visat otålighet med inspektions- och avrustningsprocessen.
Anders Ask, New york