Rysk-Indisk vapenaffär kritiseras

I dag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Indien för ett officiellt besök, där en stor vapenaffär väntas bli klar. Enligt indiska medier kommer Indien att spendera motsvarande över 5 miljarder kronor på ett utrangerat ryskt hangarfartyg.
Det indiska beslutet att gratis överta det utrangerade ryska hangarfartyget har blivit kontroversiellt här i Indien. Även om ryssarna skänker hangarfartyget beräknas renovering och utrustningen med MIG-flygplan kosta Indien mellan 5 och 20 miljarder kronor enligt indiska medier. I affären ingår också att hyra minst en atomdriven ubåt. Tanken är att Indien ska utöka sin militära räckvidd i Sydasien, placera delar av sin kärnvapenkapacitet till havs och stärka sin position gentemot ärkefienden Pakistan. Men det finns kritiker också inom den indiska marinen. En pensionerad amiral sade att hangarfartyget skulle vara värdelöst i händelse av krig med Pakistan eftersom det vore alltför riskabelt att placera ett sådant värdefullt fartyg i Arabiska havet, inom räckhåll för pakistanskt anfall. Uppgifter om den dyrbara indiska vapenaffären kommer samtidigt som tv och tidningar i Indien, den senaste tiden, varit fulla av rapporter om utbredd undernäring och hunger på många håll i landet. Indien strävar efter självförsörjning på livsmedel men uppemot hälften av indiska barn är undernärda. Från flera håll i Indien rapporteras nu om distrikt där människor svälter ihjäl. Detta samtidigt som stora vetereserver tillåts ruttna bort på andra håll. En del kritiker här i Indien säger att insatser för att lindra hungersnöd borde komma före dyrbara vapenprojekt. Men landets marinchef säger att Indien står fast vid planen att överföra delar av sina kärnvapen till havs.
Nils Horner, New Delhi