Bra att poliserna friades, tycker polisfacket

De friande domarna igår mot de fyra poliser som stod åtalade för tjänstefel vid Schillerska gymnasiet under EU-toppmötet förra sommaren var väntad. Det säger polisförbundets ordförande i Västra Götaland, Per-Åke Hammarnäs, som är kritisk till att utsätta enskilda poliser för den press det innebär att vara föremål för en förundersökning i det här fallet - han tycker att ansvaret är polismyndighetens.
Han säger också att metoden att lägga folk ner på marken inte är någon ny metod inom polisen - det är något som lärs ut i utbildningen och alltid har förekommit. Per-Åke Hammarnäs kan dock inte uttala sig om den friande domen innebär att det inte begicks några fel på skolgården utanför Schillerska gymnasiet, då 78 personer tvingades ligga ned i uppemot en och en halv timme när poliusen genomsökte skolan efter balnd annat tyska terrorister.