Tickande miljöbomber på många håll i länet

Sjösa såg är bara en av 21 kända sörmländska träimpregneringsanläggningar, som kan kan vara tickande miljöbomber. - Det kan man nog förvänta sig, säger Thomas Persson, projektledare på Länsstyrelsen.
Den senaste veckan har miljöskandalen med den gamla trä-impregnerings-anläggningen på Sjösa såg utanför Nyköping hamnat i medias fokus. På sågområdet har man konstaterat mycket höga halter av farliga miljögifter varav en del visat sig läcka ut i omgivningen. I proverna från sågområdet i Sjösa har man konstaterat extremt höga halter av miljögiftet arsenik. Mätningar har också visat att arseniken läcker ut i höga halter i Kattgalgebäcken som rinner genom Sjösa samhälle på sin väg ned mot Östersjön. Dessutom har man hittat allvarligt höga halter av det cancerframkallande ämnet dioxin på området. Flera områden Enligt länsstyrelsen är det troligt att liknande föroreningar finns på ytterligare 20 områden i Sörmland - områden som haft träimpregneringsanläggningar. Några exempel: Buskhyttans såg, Kila Trä, Tydikehyttan, Lövhamra såg, Ålberga snickerifabrik, Aspnäsets såg, Forssjö träimpregnerings fabrik, Stettins träimpregnering, Katrineholms Träförädling, Lyshälla såg, BPA-träimpregnering, Bettna Såg, Träcentrum i Sparreholm, Bengtås trä- och byggmaterial i Gnesta, Skogstorps såg och Sandåsa såg. Sex av sågarna, förutom Sjösa, ligger i Nyköping, sju ligger i Katrinholm medan Eskilstuna Flen och Gnesta har vardera två misstänkta områden och slutligen Strängnäs ett.