Allt fler överlever hudcancer

Antalet patienter som överlever hudcancer har ökat med mellan 10 och 20 procent de senaste tio åren, skriver tidningen Dagens Medicin på tisdagen. Enligt överläkare Christer Lindholm vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping, som ansvarar för undersökningen, har alla informationskampanjer om solens faror fått människor att kontrollera sina misstänkta hudfläckar tidigare.
- Folk är mer uppmärksamma på tecknen, på förändringar i födelsemärken som gör att man söker för förändringar, och att man har lättare att komma fram till vårdcentraler och även kunskapen hos professionen är bättre, säger Christer Lindholm. I samarbete med Onkologiskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har Christer Lindholm undersökt 12 500 fall av hudcancer, malignt melanom, som registrerades under åren 1990 till -99. Det visade sig att melanomen var 1 millimeter tjocka i snitt. Det är avsevärt mycket tunnare än de melanom som upptäcktes under 80-talet, då de var 1,8 millimeter. Det här betyder att de upptäckts tidigare, och då är chanserna att överleva hudcancern också större. De allra flesta överlever Studien visar att 88 procent av alla som fick diagnosen malignt melanom levde efter fem år. - Överlevnaden för ett antal år sedan låg klart under det hela, kring 70-80 procent, men det har successivt blivit bättre, säger Christer Lindholm. Ökningstakten har minskat Undersökningen visar också att antalet upptäckta fall av malignt melanom fortsätter öka, men att ökningstakten inte är lika hög som tidigare - 1 procent årligen under 90-talet mot 5 procent per år i mitten av 80-talet. Utvecklingen går alltså åt rätt håll, både vad gäller ökning och överlevnad, men enligt Christer Lindholm krävs det fortsatt insatser mot malignt melanom. - Man ska fortsätta ha en god tillgänglighet för patienter med hudförändringar. Man bör nog också fortsätta med sådana här kampanjer som har arrangerats tidigare, säger Christer Lindholm. Om vi jämför med andra länder, hur ligger vi till där? - Vi ligger bra till. Vi ligger ungefär lika bra som man ligger i mellersta Europa men inte lika bra som till exempel i Australien där man har ännu tunnare och tidigare maligna melanom, så vi har litet grann kvar att göra. Hur ska vi nå dit? - Ja, vi får fortsätta jobba på det sätt som vi gör, och kanske är det så att folk håller på att ändra sina solvanor, rentav.
Claes Henricsson, Ekot