Bortglömda bränsletankar kontrolleras

Det kan finnas bränsletankar på så många som 7 000 fastigheter på Gotland. Många av dem är nergrävda eller inte registrerade och därmed omöjliga att kontrollera för miljöansvariga.
När det gäller lantbruksföretagens tankar har kommunen haft en viss tillsyn och tankarna finns ovan jord. När det gäller villatankar har kommunen däremot ingen kontroll alls. Och det är nog där problemen är störst tror Leif Söderström, byråinspektör vid kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Men från och med nyår är alla kommuner skyldiga att upprätta ett register som talar om var cisternerna finns. Leif Söderström tror att de flesta markägare känner till om de har en tank på tomten eller inte, men mörkertalet är ändå stort. Om det blir en läcka i en tank så är det fastighetsägaren eller dennes försäkringsbolag som måste betala för sanering. Det handlar ofta om stora summor som kan komma som en stor överraskning för markägaren. Men år 2004 ska alla tankar ovan jord vara kontrollerade och 2 år senare även alla nedgrävda.