LRF-kritik mot färjeturlista

Lantbrukarnas länsförbund på Gotland riktar skarp kritik mot förslaget till ny turlista för färjetrafiken nästa år. De föreslagna förändringarna kommer, om de genomförs att få förödande konsekvenser för det gotländska näringslivet, särskilt livsmedelstransporterna, anser LRF. Turlistan lever inte upp till den målsättning som framgår av Berit Rolléns utredning, anser LRF som kräver att turlistan arbetas om, i samverkan med näringslivet.