Lämnade ut tio gånger för stor morfindos - varnas

En receptarie på ett apotek i Stockholmsområdet som lämnade ut tabletter med tio gånger starkare morfindos än receptet angav har varnats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Det var i februari förra året som receptarien lämnade ut 400 tabletter som innehöll 100 milligram morfin istället för de 10 milligram som läkaren hade ordinerat. Felet upptäcktes av patienten som kom tillbaka med medicinen. Receptarien menar att arbetsbelastningen var hög när felet begicks, men ansvarsnämnden anser att det inte usrsäktar vad som hänt.