Skärpta bostadsregler i Gottsunda

Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem föreslår nu skärpta regler för personer som vill flytta in i en lägenhet i Gottsunda.
Anledningen är att försöka få ner brottsligheten i området. Enligt förslaget ska nya hyresgäster tvingas visa att man har en fast inkomst för att få en lägenhet. August Södermans väg och Blomdahls väg är två adresser i Gottsunda som är väl kända av Uppsalapolisen. Och nu har politikerna i Uppsalahem tröttnat på den ökade kriminaliteten i området Exakt hur inkomstkravet ska vara formulerat är ännu inte klart men tex socialbidragstagare ska inte längre vara välkomna i området det är inte första gången som Uppsalahem kommer med ett sådant här radikalt förslag som rör lägenheterna i Gottsunda. I början av oktober blev det känt att Uppsalahems styrelse ville förbjuda barnfamiljer att flytta in i området om förvaltaren ansåg att området inte tålde mer barn men styrelsen drog själva tillbaka förslaget eftersom det ansågs för kontroversiellt. Arbetsutskottets förslag kommer att tas upp i Uppsalahems styrelse den 16 december.