Liftägarna vill halvera momsen

Det är för hög moms på liftåkande i slalombacken. Det tycker Svenska liftanläggningars organisation, SLAO, som nu överväger att ta frågan till EG-domstolen.
Liftåkande i slalombacken har 12 procent moms jämfört med 6 procent på andra idrotter. Frågan ska nu utredas i två år. Enligt Skattedirektör Lennart Hamberg på Riksskatteverket, som ska leda utredningen, är det inte konstigt att utredningen ska ta så lång tid. De har många frågor om beskattning att ta ställning till och liftskatten är bara en mycket liten del.