Bergvärme kan värma Visby

Hela Visby skulle kunna försörjas med energi från berggrunden i framtiden. Den slutsatsen drar en geolog på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, av en studie han gjort på uppdrag av kommunen.
Enligt studien, som är gjord för att kontrollera berggrunden vid Säveområdet inför bygget av nya lokaler till Richard Steffengymnasiet, kan det finnas 20-gradigt vatten i sandstenslagret 300 meter under markytan. Kommunen ska provborra på säveområdet för att kontrollera hur mycket vatten det finns i sandstenslagret och hur varmt det är. En installation av bergvärme skulle betala sig redan på 5-10 år, enligt Bertil Klintbom, som är projektledare för bygget av Rickard Steffengymnasiet.