Norska läkare erkänner dödshjälp

Var tjugonde norsk narkosläkare erkänner att hon eller han har gett aktiv dödshjälp.
Det visar en undersökning där 1 500 norska läkare svarat på en rad frågor om medicinska problem kring behandling av människor i livets slutskede. - Vi har frågat om läkaren någon gång utfört en aktiv handling med det uttryckliga syftet att ta patientens liv, vilket gett ett odiskutabelt svar, säger professor Reidun Förde som sammanställt undersökningen till tidningen Aftenposten. Hon konstaterar att det är ett problem att så många läkare bryter både mot läkatetiken och norsk lag. Den norska hälsoministern anser att aktiv dödshjälp är helt oacceptabel.