Polska läkare kommer till länet

24 av de 25 polska läkare som nyligen besökte länet tackar ja till jobben som läkare i Västernorrland. Redan i januari börjar språkundervisningen för läkarna som sedan börjar sin provtjänstgöring runt om i länet.