FN-inpsektioner av Husseins residens

FN:s vapeninspektörer i Irak valde på tisdagsmorgonen ett känsligt mål för sin undersökning, Saddam Husseins residens i Bagdad, ett så kallat presidentpalats. De tidigare fem dygnens inspektioner har gått utan intermezzon.
På en fabrik upptäckte inspektörerna att övervakningskameror som ställdes upp före 1998 av den tidigare FN-organisationen, har försvunnit. Senast på söndag måste Irak till FN överlämna en fullständig lista över alla massförstörelsevapen eller komponenter till sådana som fortfarande finns i landet.