Sömnstrejk bland fångar i Mariestad

De intagna vid Mariestadsanstalten vägrade att gå och lägga sig igår kväll. Först vid två-tiden hade personalen lyckats förmå dem att gå in i cellerna. Enligt Tidningarnas Telegrambyrå var det fångarnas missnöje med att de inte fick se Kanal 5 på tv som utlöste aktionen. Men i bakgrunden fanns också annat missnöje. Polis tillkallades utan att behöva ingripa. Exakt hur många fångar som deltog i aktionen är ännu okänt. Totalt finns där 65 intagna.