Dödligt farliga gifter i gammalt sågverk

Marken där Bolmens sågverk tidigare stod, innehåller många livsfarliga gifter. Det visar undersökningar som Länsstyrelsen gjort.
Carl-Philip Jönsson, miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen, varnar för att om barn får i sig jord från det aktuella området, kan det till och med vara dödligt. Undersökningen som Länsstyrelsen gjort, visar att det finns höga halter av det mycket giftiga ämnet pentaklor-fenol. Ett preperat som tidigare användes för att impregnera trä. Länsstyrelsen har sökt bidrag hos Naturvårdsverket för fördjupade undersökningar vid Bolmens nedlagda sågverk.