Reservpoliser får underkänt

Förslaget om att ersätta poliser med ordningsvakter i glesbygd och mindre tätorter, får underkänt av landets hundra minsta kommuner.
De hundra minsta kommunernas nationella nätverket Småkom anser att dom så kallade reservpoliserna inte ger medborgarna tillräcklig trygghet. Det är en statlig utredningen som har föreslagit att ordningsvakter från vaktbolag ska ta över polisiära uppgifter i glesbygd. Ett annat förslag är att låta kommunerna ta över administrativ verksamhet som till exempel tillståndsgivning och hittegodsavdelningar. På så sätt skulle 500 polistjänster i hela landet kunna frigöras. Det tycker Småkom är bra, förutsatt att kommunerna får ta ut de avgifter som krävs för att finansiera verksamheten. I Sjuhärad är det fem kommuner som ingår i nätverket Småkom: Svenljunga, Tranemo. Bollebygd, Herrljunga och Vårgårda.