Nytt hopp för Rånna försöksstation

Loppet är inte kört för Rånna försöksstation utanför Skövde, trots att Sveriges Lantbruksuniversitets, SLUs, styrelse för en månad sedan beslutade att Rånna ska läggas ner.
Rånna tillhör JLT-fakulteten inom SLU, och Britta Fagerberg som är dekanus för JLT-fakulteten säger till Radio Skaraborg att det var ett misstag av SLUs styrelse att ta upp frågan om nedläggning.

Det kan fortfarande bli så att Rånna försöksstation läggs ner, men det avgörs tidigast i februari nästa år. Innan dess ska det göras en översyn av hela JLT-fakultetens verksamhet.
Det som talar för nedläggning är det långa avståndet till skånska Alnarp, som Rånna är en försöksstation till. Enligt Britta Fagernberg talar Rånnas unika kompetens på jordgubbsodling för fortsatt existens.
SLU går i år back med över 40 miljoner kronor och genom att lägga ner försöksstationen i Rånna skulle man kunna spara 800 tusen.
På Rånna tillämpas Sveriges enda forskning på jordgubbsodling.