Rätt av länsstyrelsen betala Talmas avgifter

Det var rätt av länsstyrelsen att betala Talma samebys betesavgifter i Norge. Det har en domstol kommit fram till.
Domen från kammarrätten innebär att det var rätt av reindriftsmyndigheten i Norge att kräva betesavgifter av Talma på drygt 36 000 kronor som gäller renbetning i Norge hösten 1998. Ärendet gick till så att Talma sameby inte betalade avgifterna och då vände sig myndigheterna i Norge till länsstyrelsen i Norrbotten. Annan tolkning Med stöd av renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge begärde de norska myndigheterna att länsstyrelsen betalar avgifterna i förskott. Det här gick länsstyrelsen med på i december 1999. Talma sameby överklagade länsstyrelsens beslut och i den första instansen länsrätten fick samebyn rätt, men kammarrätten gör en annan tolkning som innebär att det var rätt av länsstyrelsen att betala avgiften