Miljonunderskott för Framnäs

De ekonomiska problemen fortsätter för Framnäs Folkhögskola utanför Piteå.
Trots att folkhögskolans ledning minskat ned på antalet vikarier, projektanställda och personer med visstidsanställning hamnar årets underskott på 2 miljoner kronor. Skolans rektor Sven-Ivar Lidström säger att det blir fortsatta personalminskningar nästa år för att få budgeten i balans. Under tisdagen träffar ledningen facken för att gå igenom situationen och senare i veckan träffas styrelsen. Det finns flera anledningar till skolans ekonomiska problem. Statsbidragen har minskat, landstingets stöd har minskat, kunskapslyftet ändrar skepnad och det minskar volymen på kurser. En följd av landstingets stålbad av besparingar ledde till att folkhögskolor utanför länet inte längre får betalt för de norrbottningar som studerar där - och det betyder att andra Landsting inte betalar för sina elever som studerar i Norrbotten. Det ger ett problem för Framnäs eftersom musikutbildningen,som har riksintag, är skolans profil. Det troliga är alltså att det blir fortsatta personalminskningar, men för att folkhögskolan ska överleva som kursanordnare behövs nya uppgifter. För kommande år hoppas rektorn Sven-Ivar Lidström att folkhögskolan ska kunna ge kurser för långtidsarbetslösa och få en viktig roll i rehabiliteringen av långtidssjuka.