Giftrester funna bredvid sjön Bolmen

Rester av gifter, som numera är förbjudna, har hittats vid ett nedlagt sågverk intill sjön Bolmen i södra Småland, där 350 000 skåningar i tio skånska kommuner tar sitt dricksvatten.
- Med all säkerhet så har vattnet i Bolmen påverkats av gifterna, men det är en så väldigt liten punktkälla så det har nog inte haft någon mätbar effekt på vattenkvaliteten, och det finns ingen som helst risk med att dricka vattnet, säger Carl-Philip Jönsson är miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Riskklass 1 Det är länsstyrelsen i Kronobergs län som gjort en miljöundersökning och påträffat dioxiner och pentaklorfenol i både mark och grundvatten vid fem olika nedlagda sågverk i Småland. Vid Bolmen är föroreningarna mycket kraftiga. Området är vattenskyddat och även av riksintresse för friluftslivet. Därför har länsstyrelsen beslutat att föroreningarna ligger i riskklass 1. Ytterligare undersökningar - Det betyder att man måste gå vidare och undersöka platserna ytterligare, säger Jönsson. Föroreningarna kommer från nu nedlagda sågverk där man impregnerat virke mot röta.