20 gripna på Bali men hjärnorna går fria

Tjugo personer har gripits efter attentatet på Bali men de verkliga hjärnorna är fortfarande på fri fot. Det skapades mycket osäkerhet och förvirring och rader av motstridiga uppgifter förekom när utredningen efter attentatet på Bali inleddes. Nu har polisen återfått ett visst förtroende.
De verkliga hjärnorna bakom bombdådet på Bali den 12 oktober är fortfarande på fri fot. Att indonesisk polis har gripit tjugo män som i många fall erkänt att de haft olika roller för att förbereda och utföra dådet har stärkt den indonesiska polisens ofta skamfilade rykte. Den uppfattningen finns bland personer på Bali, som jag talat med och som har god insyn i utredningen. Maktkamp förvirrade En orsak till att det uppstod förvirring till en början och att uppgifter som var helt osanna fick spridning berodde enligt tidningen Jakarta Post på att det var en maktkamp mellan olika intressen när utredningen inleddes. Den indonesiska spionorganisationen National Intelligence Agency, BIN, läckte en mängd uppgifter som indonesisk polis betraktar som vilseledande. Efter hand har spionorganisationens roll minimerats. Det har varit spaning av polisens egna detektiver och de rättsmedicinska undersökningarna som gett resultat framhåller en forskare som samarbetat med polisledningen. Al-Qaidas roll osäker Det finns däremot stor anledning till att vara skeptisk till uppgifter om att al-Qaida skulle bära huvudskulden för Bali-dådet. På lösa grunder framfördes den anklagelsen häromdagen av Indonesiens försvarsminister Abdul Djalil. Missnöje med Australien Indonesisk polis har haft god hjälp av Australien under utredningen, men både i Indonesien och på andra håll i Sydostasien slår de politiska ledarna bakut inför nya drastiska förslag om internationell terroristkamp som Australiens premiärminister John Howard har framfört. Howard sa att han skulle vara beredd att ingripa mot terrorister i närliggande asiatiska länder om terrorhandlingar förbereds. Det vill säga, Howard skulle kunna att sända trupp eller dödsskvadroner till exempelvis Indonesien, Filippinerna, Thailand, Malaysia för att slå till mot grupper eller individer som hotade australier. Howard sa också att han tycker att internationell lagstiftning och FN:s stadgar borde ändras så att den sortens aktioner skulle kunna godkännas. Kränker suveräniteten Farliga uttalanden, så får det inte gå till, enskilda länder kan inte inskränka sin suveränitet. Så har det låtit i regeringskommentarer från en enstämmig kör av hårt asiatiskt motstånd mot den australiske premiärministerns hökaktiga idéer.
Lars-Gunnar Erlandsson, Bali i Indonesien